Filadelfijska crkva 3

III

FILADELFIJSKA CRKVA DANAS

Danas, sada, nema razloga da Filadelfijska crkva nema jasnu i prepoznatu organizaciju.
Nema više razloga za njenu stisnutost i progonstvo.
Dolazi vrijeme kada će se i neprijatelji ove crkve pozvati da se poklone pred njom.

“Evo, dovest ću neke iz sinagoge Sotonine – koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu –
evo, prisilit ću ih da dođu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim.”

Otkrivenje

Filadelfijska crkva dakle ima svoje sazrijevanje. Ona ima stupanj svoje zrelosti kada postaje
javna, organizirana, samosvjesna….kao što to i ovaj prethodni biblijski citat potvrđuje.
Danas, ovo vrijeme, je prepoznato kao posljednje vrijeme, i od crkve i od svijeta.
Isus kaže: “Ne budite licemjeri!”, jer kako prepoznajemo znakove za prirodne pojave, tako možemo
prepoznati i znakove oko nas za ovo posljednje vrijeme i posljednje događaje o kojima nam je Isus
pričao.
Svijet ima svoju interpretaciju toga posljednjeg vremena, ali čak i on se jasno slaže da proročanstva

o budućnosti ne nose dobro za svijet.
U odnosu na prethodno Isusovo obećanje i situaciju posljednjeg vremena danas, mogu se postaviti
slijedeća pitanja:

-Ako Isus danas, u ovo posljednje vrijeme, neće potvrditi na zemlji Filadelfijsku crkvu, kao što to
nagoviješta u prethodnom biblijskom dijelu, kada će je onda u neko drugo vrijeme potvrditi?
– Pošto ovo vrijeme ima dakle znakove posljednjeg vremena, i pošto je ovoj crkvi obećano:
.”Budući da si sačuvao moju nauku o postojanosti, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći
na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje.” Otkrivenje
koje je to dakle, vrijeme za njenu potvrdu na zemlji, ako nije ovo danas, pred ove zle dane i tik do
njih?

– I još: Ako Isus po ovom obećanju dovodi neke neprijatelje Filadelfijske crkve da se poklone pred
njom, kako će to učiniti ako ova crkva nije organizirana i javna?
Danas je dakle vrijeme da se ova, Filadelfijska crkva, sabere, prepozna, osnaži…, i tako povuče i
one koji su slabi ili se premišljaju svezi toga.
Znakovi vremena, proroci naroda,…svi nagovještaju da je vrijeme zrelo za pojavu nečeg korjenito
drugačijeg, nečeg zbog čega bi svijet imao dovoljno duboku nadu koja bi odgovarala težini
današnjih zlih slutnji.

Zapravo, krajnje je vrijeme za pojavu nekog tko donosi dovoljno svjetla, odnosno vrijeme je da
ustane samosvjesni VJERNIK FILADELFIJSKE CRKVE. Jer će po ovom vjerniku mrak već sada
na zemlji biti korjenito osuđen, u samom ljudskom sudu o ljudskim odnosima, baš kao što je to
učinila svojevremeno i kraljica od Sabe, kada je donijela novi nivo suda za svoje suvremenike.

Također, istovremena pojava i sazrijevanje FILADELFIJSKE CRKVE KAO ORGANIZACIJE,
donosi na ovaj svijet ono svjetlo koje tamu pokazuje bez opravdanja također i u organizacijama
koje su danas u “sivim zonama neopredjeljenja”. Ove “sive” organizacije pojavom Filadelfijske

crkve, dobivaju preko nje sud većeg kriterija. Odnosno, svjetlo ove crkve pokazuje “sive”
organizacije kao one sada u još većoj tami.

O ŠEST DRUGIH CRKAVA IZ OTKRIVENJA (BIBLIJA)

U tekstovima koje sam objavljivala na drugim mjestima, osvrnula sam se na stanje današnjih
formalnih kršćanskih crkava. Neke od stvari koje sam u ovim tekstovima navela, su također
navedene i u Isusovom prigovoru ovim crkvama, a koji se nalazi u biblijskoj knjizi Otkrivenju.
Isus im daje opasku, ali također daje im i obećanje nagrade ukoliko isprave te krive stvari.

U tim mojim tekstovima sam upozoravala na ove griješne stvari kod ovih crkava, jer zbog ovih
grijeha kršćanske denominacije SIGURNO neće biti dio Filadelfijske crkve, a tako ni vjernici koji
su u njima i koji se nisu spremni odvojiti od ovakve nauke i prakse.

Tako sve ove druge crkve, dakle svih ostalih šest koje su nabrojane u knjizi Otkrivenja, će proći
ADEKVATNI PRITISAK, odnosno kušnju koja će ih PRISILITI da se konačno opredijele.
Upravo ova kušnja je taj trenutak koji stoji između Isusove kritike upućene ovim crkavama, i
Isusovog obećanja nagrade ovim istim crkvama ukoliko ustraju. Tako se ovaj pritisak pokazuje
nužan za njihov izbor, i na kraju za njihov konačan sud.

Filadelfijska crkva, za razliku od ovih, je već prošla progonstvo i trpljenje sve do sada.
Sada se ona odvaja, stasa, i ima jedan život koji će biti posebno svjedočen od Boga.
Tako, ona nema potrebe da još jednom prođe trpljenje.
Jednostavno, ona je već opredijeljena.

Sa druge strane, ovih šest neopredijeljenih crkava iz Otkrivenja, imaju problem ozbiljne
zapletenosti u svijet.
Pogledajmo samo neke od stvari koje im Isus zamjera:

“Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si…

Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć.
O da si studen ili vruć!
Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta…

Govoriš bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!`
A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol…
Revan budi i obrati se…”

Ove crkve su vezale svoje srce za zemaljsku mudrost, zemaljske stvari. One nisu imale dovoljno
Duha Božjeg da mogu duhovno podnijeti zemaljske stvari, odnosno one su se pretovarile ovim
stvarima u odnosu na svoju duhovnu snagu.
Tako ovih šest crkava moraju proći posljednju nevolju.

Ova velika nevolja, dakle ona koja će CJELOKUPNE CRKVE dovesti do opredjeljenja, učinit će
da se cjelokupan čovjek protrese, protrese njegovo “nebo i zemlja” kako Isus upozorava, i da se
stvari opet slože, onako kako čovjek zaista odluči u svojoj slobodi.
Kroz ovu nevolju isplivat će čovjekova duhovna znanja, ona koja su ljudi svjesno negirali da znaju,
a koja smo kroz kršćansku kulturu, iskustvo, odgoj…ili već kako, usput upili u sebe.
Upravo zato će moći svjesno donijeti odluke.

Mnogi su kritizirali kršćanske crkve i to sa pravom.
Danas, crkva nikada nije bila toliko razotkrivena i prepoznata kao ona koja ne slijedi Riječ Božju,
odnosno ne slijedi ni vlastite riječi sa propovjedaonica.
Ali, tu se staje. Najčešće.
Malo tko zna što da napravi sa tim spoznajama.

Sam Bog sudi ovim crkvama.
One su se pozivale da su veće od države i po tom će im pozivu Bog i suditi.
Ali je na nama, na pojedincima, Božji poziv da izbjegnemo njenu sudbinu.

Ove crkve će zbog svojih grijeha proći posljednju nevolju i desit će im se upravo ono što su one
činile unutar sebe vjernicima sa Božjim Duhom.
Dakle, kao što je ova crkva sama tjerala Duha Božjeg, njegove principe, znanje…iz crkve, odnosno
ljudsku mudrost i interes pretpostavljala Božjoj mudrosti…, tako će sada preko ove svoje ljudske
mudrosti, zajedno sa mudrosti svijeta, snositi njegovu kaznu.
Tako će za svoje grijehe crkve odgovarati.
A oni koji ustraju u takvom zlom stavu, ova velika nevolja na kraju vremena će biti samo početak
kazne.

U vezi te same posljednje nevolje, one koja će dakle učiniti da se zemaljski stanovnici opredijele,
reći ću samo dvije stvari:

Prvo:
Takve nevolje nije bilo, niti će poslije nje biti. Da Bog nije odlučio skratiti te dane, NITKO se ne bi
spasio. I kada vidimo da počinju teške nevolje kakve su već prošli naši preci, to je samo njen
početak.
To je ono što kaže Biblija.

I drugo:
Biblija piše da, kako prepoznajemo dešavanja u prirodi po određenim znakovima, tako možemo
vidjeti po znakovima koje Biblija daje, i u kojem vremenu živimo.
I dodaje: “Ne budite licemjeri.”, u odnosu na ove znakove.
Danas smo svjedoci nagomilanih tenzija koje čine problemi svjetskih razmjera. Biblija piše da će
mudrost izdavati svjetske mudrace, što danas vidimo u mnogim segmentima svjetskih stvari.
Ipak,vrijeme samog početka ove velike nevolje, zna samo Bog Otac.
A to bi moglo značiti, a po mom osobnom uvjerenju i nekim mojim iskustvima vjerujem da i znači,
da se Bog Otac može odlučiti za njen početak u kojem god hoće momentu, a da taj moment ovisi i o
nama, u našem sadašnjem odnosu sa njim. I to baš kao što o nama može ovisiti i sam kraj ove
nevolje, kako Biblija i piše.
(Biblija naime piše da MOLIMO da se skrate ti dani (posljednje nevolje), i da ne budu u subotu, jer
se inače nitko ne bi spasio.)

U ovom odjeljku sam usput pisala o zemaljskoj sudbini šest ostalih crkava iz Otkrivenja.
Rekla sam da ove crkve danas kritiziraju mnogi, međutim mnogi od njih gube svoje vrijeme u ovoj
kritici, jer ne idu sami dalje, odnosno zaokupljeni ovom kritikom ne uzimaju sami ovu danas
najveću nadu na zemlji, Filadelfijsku crkvu.

A što se tiče ovih drugih crkava, one čak nisu imale mudrosti da se stave pod zemaljski autoritet
(državu), kada već autoritet nisu same mogle nositi. Tom svojoj ludošću kako sam već rekla, one su
se jasno otvorile za vječni nebeski sud.
Bog sve vidi, i njegov sud je pošten. A ove crkve on pušta sve do, u njegovoj mudrosti izabranog,
momenta odluke. Jer ipak, njegov sud je KONAČAN.

Na kraju, ovako ili onako, odnosno bez ove velike nevolje ili poslije nje, kriterij za sve crkve – za
Kristovu zaručnicu je isti – bez ljage, bez mane.
Djeluje zahtjevno, ali On sam odrađuje ovaj kriterij kroz nas:
“Ne svojom snagom, ni silom jakom, već Duhom mojim…”

Djeluje zahtjevno, ali u današnjem svijetu izrelativizirane, neopipljive istine, samo se iskrenom
srcu, onom koje ovako prihvaća ovu stvar, vraća duboki mir.
“Mir vam svoj dajem.” Isus

DOLAZIM USKORO! DRŽI ČVRSTO ŠTO IMAŠ…

Vjernik Filadelfijske crkve je okružen duhom i praksom šest ostalih crkava koje Isus spominje u
knjizi Otkrivenja.
Od ovih stvari on se treba udaljiti da bi jasno sagledao duhovne stvari i mogao živjeti svoj izbor.

Sve što filadelfijski vjernik pogleda oko sebe, može ga uvjeravati da je u krivu. To je zato jer je duh
i praksa ovih šest crkava dio svjetskog duha i prakse, i zato je njihova praksa i duh daleko uhodanija
u svijetu, nego praksa Filadelfijske crkve.
Zbog ovoga Isus upozorava u svom obraćanju Filadelfijskoj crkvi:
“Dolazim uskoro! Drži čvrsto što imaš da ti nitko ne ukrade vijenca.” Biblija
Ovo nije ona vrsta krađe nakon koje će netko drugi imati ono što je Isus obećao Filadelfijskoj crkvi,
nego krađa nakon koje to Isusovo obećanje NITKO neće imati.

Svjetski duh je dakle prisutan svuda u praksi OKO Filadelfijske crkve.
Ali sa druge strane, duh Filadelfijske crkve je ZAISTA SVEPRISUTAN duh na ovome svijetu:

“Više se neće klanjati na ovom ili na onom brdu, već će se pravi klanjaoci klanjati u duhu i
istini.” Biblija.
Tako je Duh Sveti poslan da nas u svemu i svugdje podržava, da brani sebe i svoje u nama.
I zato naše sunce, naše svjetlo, nije sunce ovoga svijeta. Dakle vanjske stvari nam nisu mjerodavne,
niti imaju autoritet da uče vjernika Filadelfijske crkve, što nam kaže Biblija.
Nego je naše sunce, naše svjetlo, Duh Božji, Duh Sveti u nama.

Stoga se na ovu istinu, na Njega trebamo osloniti u svemu.
Ili kako to Biblija piše:

“Neće ti više sunce biti svjetlost danju, nit` će ti svijetlit` mjesečina, nego će Jahve biti tvoje
vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoj sjaj.”

Na početku ovoga teksta sam spomenula onu izreku, da u svakoj generaciji postoje 24
pravednika, ali oni ne znaju da su oni ti, niti znaju jedni za druge, i rekla sam da je to sadašnje
stanje Filadelfijske crkve.

Ipak, nije baš sasvim tako.
Isus kaže: “Prepoznat ćete se po ljubavi.” Duh Sveti svjedoči i isprepliće putove Filadelfijskih
vjernika, ali problem je u tome što su njihov um i tijelo još uvijek vezani za odvojene kuće,
odnosno religije i po tom DIJELU oni ne prepoznaju svoju braću.

Biblija piše “Mudriji su sinovi ovoga svijeta od sinova svjetla, u odnosu prema svojoj vrsti.”
Već sam rekla da je Fladelfijska crkva – crkva. Organizacija kojoj je glava Isus Krist.
Ona danas je pozvana da se suoči sa sobom i prepozna, da bi mogla sa tako prepoznatim identitetom
proći dalje, ka punini svoga identiteta. Odnosno punini svjetla u kojem se ona zaista prepoznaje.
Upravo tako jako svjetlo je skup, organizacija koja diše istog duha i isti autoritet, nebeski autoritet.
U ovom slučaju to je Filadelfijska crkva.
Na ovaj način, odnosno ujedinjena, ona će prepoznati dubinu one prevare koju je imala unutar
svojih redova “Podijeli, pa vladaj.”. Ona će tako ojačati u duhovnom znanju, a time i cjelokupno,
dakle i kao pojedinac i kao crkva.
Biblija piše: “Moj narod gine, jer nema znanja.”, ali također, istina je da je narod i slab zbog
nedostatka određenih znanja. Ovo je sadašnja situacija Filadelfijske crkve.

Isus Filadelfijskoj crkvi kaže:

“Otvorio sam pred tobom vrata koja nitko ne može zatvoriti.”.

On ovdje govori o vjerniku/crkvi koja korača sa Duhom Božjim, jer u Bogu mi smo pobjednici zato
jer je On pobjednik, i mi smo tako nezaustavljivi.
Isus sam je “vrata ovcama” i “put”(Biblija). Koračanje u njegovoj riječi, duhu…otvara ta vrata.
Jedan dio toga možemo objasniti kroz jednostavniju stvar : Isus poštenje nagrađuje.
Ali, koliko god mi koračali naprijed u duhu, mi nismo sami, sada, ovdje, govorim o realnoj
duhovnoj situaciji sada ovdje na zemlji, ušli u taj duhovni kriterij, baš kao što ga Izraelci nakon
izlaska iz Egipta nisu postigli u pustinji, i to baš NIJEDAN od generacije koja je bila pozvana.
Ipak, Božjom milošću, milošću i žrtvom Isusa Krista, On je pogledao na malu snagu koju ova crkva
ima i njenu USTRAJNOST unatoč toj maloj snazi, i On je odlučio izaći joj ususret.
“Jer imaš malo sile; ali si držao moju riječ, i nijesi se odrekao imena mojega.” (Biblija).

I premda je Isus već prije svega upozorio da “Budite savršeni.” (Biblija), On izlazi ususret ovoj
crkvi, unatoč dakle njenoj maloj snazi i sa druge strane unatoč velikoj snazi koju joj je Isus osigurao
da ima, i koju je dakle mogla imati u svom savršenstvu a kojeg dakle nema.

Ovu je bitku, ovaj od Isusa otvoren put, Filadelfijska crkva dobila svojom ustrajnošću u trpljenju, a
ne u snazi dobivenim bitkama, odnosno ne u “Duhom mojim…”Biblija.

Dakle, upravo sada, u ovo vrijeme se dešava punina ovog biblijskog proročanstva za Filadelfijsku
crkvu:

“Ovako govori *Svetac, Istiniti, koji drži ključ Davidov,
koji otvara što nitko zatvoriti neće,
koji zatvara a nitko ne može otvoriti.

Otvorio sam pred tobom vrata koja nitko ne može zatvoriti.”

Ovo se dešava baš kao što je svojevremeno Isus u hramu nagovijestio puninu onog biblijskog
proročanstva, odnosno svoga trenutka:

“Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati.
Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

“Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.”

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede.
Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.
On im progovori:

“Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”
(Izaija)

Ovaj Isusov trenutak je trajao neko vrijeme Njegovog života ovdje na zemlji,
baš kao što će to od sada biti i sa zemaljskim životom Filadelfijske crkve.

Nastavlja se…

Oglasi

Komentiraj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s